Slutseminarium: Ina-Maria Jansson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Ina-Maria Jansson
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

Slutseminarietopponenten är docent Björn Hammarfelt, Högskolan i Borås.