TID-kollokvium: Mittseminarium för Sofia Orrbén

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom/Engelska parken
  • Föreläsare: Sofia Orrbén (Uppsala universitet) och Catharina Nyström Höög (Stockholms universitet)
  • Arrangör: TID-kollokviet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Mittseminarium för Sofia Orrbén. Diskutant: Catharina Nyström Höög.