STS-sem: Tony Kenttä "Hur produktivitet kan förstås, hanteras och mätas"

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Tony Kenttä
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium