Martin Gustafsson: "The thinker as draughtsman"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi och Forskarseminarium i filosofi, Åbo Akademi, Finland

(OBS! Dag och tid.)

Martin Gustafsson, Åbo Akademi: "The thinker as draughtsman: On the significance of interconnections in Wittgenstein’s philosophy"