UCBH-sem: Cecilia Kahn "Redo för liberalisering’ – inflytande över bankreformen 1968 och ett begynnande regimskifte"

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Cecilia Kahn, Dept. of Economic History, Uppsala University
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Peter Hedberg
  • Seminarium

Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/63971167342

The material will be distributed on Sunday 17/1