Högre seminarium: Gunnar Norrman

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet genomförs via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67533383120 
  • Föreläsare: Gunnar Norrman, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Fonologisk behärskning i första- och andraspråket hos utlandsadopterade

Fonologisk behärskning i första- och andraspråket hos utlandsadopterade

Utlandsadopterades språktillägnande erbjuder en unik inblick i hur tidiga språkerfarenheter påverkar långsiktig språkutveckling i första- (L1) och andraspråket (L2). I detta seminarium kommer jag att presentera två studier som undersöker fonologisk behärskning hos vuxna utlandsadopterade med fokus på vokalproduktion i L2 och hur vokalperception i L1 och L2 sker i hjärnan. Den första studien visar hur utlandsadopterade avviker i sin produktion av svenska vokaler trots att de inte längre uppvisar någon behärskning i L1, vilket tyder på att tidiga språkerfarenheter spelar en avgörande roll för fortsatt språkutveckling. Den andra studien visar hur det bortglömda språkets fonologi fortsätter att påverka vokalperception hos utlandsadopterade mer än femton år efter adoption, men att hjärnan kompenserar för detta genom att aktivera kognitiva inhiberingsprocesser. Detta undersöks med hjälp av elektroencefalografi och event-related potentials (EEG/ERP). Dessa studier knyts samman i en diskussion som rör ålder och inflytandet från tidig språklig specialisering i hjärnan vid andraspråksinlärning.