Disability and Justice as Minimising Domination

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt seminarium via Zoom
  • Föreläsare: Marie Sepulchre, Lunds universitet
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Seminariet sänds via Zoom. Kontakta Miguel Martínez för inbjudan och länk.