Att kommunicera forskning ur ett nyttoperspektiv

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online on Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Seminarium

Seminariet ger en praktisk översikt av några användbara verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt perspektiv eller med avseende på annan samhällsnytta. Metoderna är Business Model Canvas, Lean Canvas och SRI NABC.

Det här är det tredje seminariet av fyra inom ramen för kursen "IP and commercialisation" och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

Kursen riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i din forskarutbildning. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Kursen ger en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen ges på engelska.

Länk till mer information om kursen och anmälan.

Sista anmälningsdag är 26 februari.

Att kommunicera forskning ur ett nyttoperspektiv