Kommersialisering av forskningsresultat

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online på Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Seminarium

Seminariet handlar om olika aspekter av kommersialisering av forskningsresultat och hur en inventering av immateriella tillgångar inom ett projekt kan göras. Du kommer också få en översiktlig presentation av det kostnadsfria stöd för kommersialisering och annat nyttiggörande som UU Innovation erbjuder.

Det här är det fjärde och sista seminariet inom ramen för kursen "IP and commercialisation" och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

Kursen riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i din forskarutbildning. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Kursen ger en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen ges på engelska.

Länk till mer information om kursen och anmälan.

Sista anmälningsdag är 26 februari.

Kommersialisering av forskningsresultat