Öppna samtal i nedstängd tid: TV-serier (säsong 1, avsnitt 2)

  • Datum: –17.30
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64659573144, lösenord 120952
  • Föreläsare: Julie Hansen och Torsten Pettersson bjuder in till samtal
  • Arrangör: Institutionen för moderna språk och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Julie Hansen
  • Seminarium

Ett nytt digitalt tvärvetenskapligt forum där såväl studenter som universitetsanställda kan samtala förutsättningslöst och utan förhandsläsning, ungefär som under en måltid vid ett lite större bord.

Nu har smittspridningen återigen föranlett en övergång från campusmöten till digital undervisning. Därmed försvinner många av de viktiga möjligheter till informella samtal som ett universitet vanligtvis erbjuder. Vi vill göra ett försök att kompensera detta genom att skapa ett nytt digitalt tvärvetenskapligt forum där såväl studenter som universitetsanställda kan samtala förutsättningslöst och utan förhandsläsning, ungefär som under en måltid vid ett lite större bord. 

Den exakta utformningen får ge sig under resans gång och enligt deltagarnas önskemål. Initialt föreställer vi oss att varje möte har ett tema men att detta kan behandlas relativt fritt. Deltagarna kan alltså ”avvika från ämnet” om ett givande spontant samtal utvecklar sig på det sättet.

Torsdag 28 januari, 16.15–17.30 "TV-serier (säsong 1, avsnitt 2)"

Samtalet 14 januari hade temat "TV-serier". Eftersom deltagarna hade så mycket att säga bestämde vi oss för en uppföljare, även nästa samtal kommer därför att handla om TV-serier. Några frågor om tv-serier som vi kan tänkas komma tillbaka till är:

Har våra tittarvanor förändrats under pandemin: föredrar vi till exempel andra typer av serier än tidigare? 

Hur förhåller vi oss till olika genrer av TV-serier, till exempel komedier gentemot thrillers? Fyller de olika funktioner för oss? 

Vilken är skillnaden mellan att se på TV-serier och se på film utöver den uppenbara skillnaden i längd och episodindelning? 

Vilken är skillnaden mellan att läsa respektive se ”samma” berättelse som TV-serie eller film? Vad är trovärdigt eller njutbart i den ena respektive den andra medieformen?

Anslut till samtalet via Zoom, lösenordet är 120952.

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet är varmt välkomna!

Julie Hansen, Institutionen för moderna språk &
Torsten Pettersson, Litteraturvetenskapliga institutionen