Samverkan med polisen i hedersrelaterade utredningar

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Anija Johansson
  • Temadag

Välkommen till en förmiddag för utbildade kursledare för webbkursheder.se.

Syfte: Ge deltagarna information och kunskap om hur en samverkan mellan kommun/stadsdelar och polisen kan se ut gällande hedersrelaterade utredningar.

Målgrupp är personer som genomgått Länsstyrelsens utbildning för kursledare webbkursheder.se.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats