Metakognition – varför förstår de inte att de inte förstår?

Under detta pass diskuterar vi tillsammans olika aspekter av metakognition och hur vi i våra kurser kan hjälpa studenterna till en större metakognitiv medvetenhet.

En välkänd skillnad mellan experter och noviser i alla ämnen är att experter i högre utsträckning är medvetna om sina egna tänkande- och lärandeprocesser. De tenderar t.ex. att övervaka sin förståelse under problemlösning, de märker när de inte förstår och har fungerande strategier för att göra något åt det, de jämför ny information med gammal, de försöker förekomma nästa steg i argument osv. Dessa skillnader kan också detekteras inom studentgrupper, där mer framgångsrika studenter uppvisar mer av expertens självreflekterande egenskaper.
Ett gemensamt namn för alla processer som involverar den tänkandes tänkande om sitt eget tänkande är metakognition. Förutom inom problemlösning kan det också t.ex. handla om att planera sina studier på ett framgångsrikt sätt.
Under detta pass diskuterar vi tillsammans olika aspekter av metakognition och hur vi i våra kurser kan hjälpa studenterna till en större metakognitiv medvetenhet.

Välkomna!
Maja Elmgren och Magnus Jacobsson, TUR