Ämnesspecifik fortbildning riktad till lärare i spanska som modernt språk i en svensk kommu

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uuse.zoom.us/j/68462595376
  • Föreläsare: Débora Rottenberg
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

Flera internationella och nationella instanser har påpekat Sveriges behov av förstärkta möjligheter till lärarfortbildning i olika skolämnen och i ämnesdidaktik. Inga studier har hittills gjorts om ämnesspecifik fortbildning riktad till lärare i spanska som modernt språk. Under seminariet presenteras en pilotstudie som syftar till att börja fylla denna lucka.

 https://uuse.zoom.us/j/68462595376