Ethics seminar: Biesta’s ethics of subjectification in science and technology education

  • Datum: –12.00
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium