Digitalt frukostseminarium: Den gröna staden – stadsplanering med fokus på människor och biologisk mångfald

Samtidigt som vi börjar planera våra städer ur ett globalt hållbarhetsperspektiv behöver vi också bli mer medvetna om hur stadsplaneringen påverkar människor och djur i närmiljön. Hur ser ett hållbart samhällsbyggande ut och hur bygger vi städer som kan främja människors hälsa samtidigt som vi också tar tillvara den biologiska mångfalden?

Hela seminariet sänds via Zoom.

Frågor besvaras av informatör ulrika.wahlberg@ibf.uu.se