Bokpresentation: "Migrants and Natives - 'Them' and 'Us'. Mainstream and Radical Right Political Rhetoric in Europe"

  • Datum: –15.00
  • Föreläsare: Kristina Boréus, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Digitalt Zoom-seminarium pga Coronarestriktioner. Kontakta seminarieansvarig Miguel A. Martínez om du önskar delta.