Bokpresentation: "Squatters in the Capitalist City. Housing, Justice, and Urban Politics"

  • Datum: –15.00
  • Föreläsare: Miguel Martínez, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Digitalt Zoom-seminarium pga Coronarestriktioner. Kontakta seminarieansvarig Miguel A. Martínez om du önskar delta.