Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2021

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom (kontakta Paula Henrikson för länk)
  • Arrangör: Svenska litteratursällskapet och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Sammanträde

Gästföreläsare – Stefanie von Schnurbein

Svenska Litteratursällskapet håller årsmöte. På grund av den rådande situationen hålls mötet digitalt via mötesverktyget Zoom; kontakta sällskapets ordförande, Paula Henrikson, för länk.

Efter årsmötesförhandlingarna samtalar Stefanie von Schnurbein (prof. i nyare skandinavisk litteratur vid Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin), med Otto Fischer kring temat "Litterära ätstörningar".

Presentation
Stefanie von Schnurbein samtalar med Otto Fischer med utgångspunkt i hennes senaste bok Ökonomien des Hungers. Essen und Körper in der skandinavischen Literatur, som berör frågor om kropp, föda, hunger och svält i skandinavisk litteratur. Religiösa, medicinska, psykologiska aspekter av den hungrande diskuteras med utgångspunkt hos exempelvis Bremer, Ibsen, Benedictsson, Hamsun, Strindberg och Blixen, mot bakgrund av ekonomiska förhållanden och den kulturella diskursen kring kropp och föda.  Därigenom erbjuder studien också en litterär förhistoria till samtida föreställningar om fetma, ätstörningar m.m. Samtalet tar sin utgångspunkt i boken och rör sig även kring temat i samtida litteratur och kultur.  

Arrangemanget genomförs i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen och är öppet för alla intresserade.

Välkomna!