Ekrem Çetinkaya: "Aristotle's Non-Reductive Ontology of Perceptible Qualities"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Ekrem Çetinkaya, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel: "Aristotle's Non-Reductive Ontology of Perceptible Qualities"