Pentecostalism and social media in Brazil: Faith and the digital production of gendered, racialized and class-based Pentecostal bodies

Post-doc forskare Kim Beecheno presenterar sitt project ”Pentecostalism and social media in Brazil: Faith and the digital production of gendered, racialized and class-based Pentecostal bodies”. 

Seminarium tillsammans med högre seminariet i empirisk.praktiska studier av religion och teologi och Institutet för Pentekostala studier (IPS).

Anmälan till: martha.middlemiss@teol.uu.se