Vetenskapsrådets kommande extra utlysningar - vad händer efter forskningsproppen?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Stefan Svallfors, huvudsekreterare på VR för humaniora och samhällsvetenskap
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Ingrid Berg
  • Utbildning

Den aktuella forskningspropositionen innehåller flera strategiska satsningar med relevans för humaniora och samhällsvetenskap. De särskilda satsningarna har rubriker såsom ”Demokratiskt och starkt samhälle”, ”Nationellt forskningsprogram om digitaliseringens konsekvenser”, ”Cyber- och informationssäkerhet” och ”Bildningslyft - en förstärkning av humaniora”.

Stefan Svallfors, huvudsekreterare på VR för humaniora och samhällsvetenskap, informerar om dessa och andra nära förestående satsningar och vad vi kan förvänta oss bakom rubrikerna.

Många av dessa satsningar kan dessutom ge förutsättningar för nya tvärgående samarbeten. Därför bjuder Circus och HS-kansliets forskningsstöd gemensamt in till denna informationsträff som sker på Zoom. 

Anmälan