Sven Söderkvist – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom (kontakta Tomas Furmark för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Tomas Furmark
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Sven Söderkvist och avhandlingen Facial feedback and the experience of emotion

Lektörer: Terry Hartig och Patrik Juslin
Ordförande: Tomas Furmark