Seminarium: Presentation av KUF

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Anders Backlund, ordförande i KUF
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium