Lunchseminarium: Labor Market Integration Policies for Highly Skilled Refugees in Sweden, Germany, and the Netherlands

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Micheline van Riemsdijk
  • Arrangör: Nätverket Nyanlända och Integration vid Uppsala universitet.
  • Kontaktperson: Sara Hurtig
  • Seminarium

Micheline van Riemsdijk är docent vid kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på styrningen av internationell migration, arbetsmarknadsintegration och arbetsplatsintegration av högkvalificerade migranter.

Micheline leder ett Forte-finansierat forskningsprojekt om social integration av högkvalificerade flyktingar i Sverige, i vilket doktoranden Ioanna Blasko också arbetar. Högkvalificerade flyktingar har färdigheter som är mycket efterfrågade men de står inför betydande hinder när det kommer till att hitta en anställning som motsvarar deras utbildning och kompetenser. Projektet studerar erfarenheterna från högkvalificerade flyktingar, lärare, arbetsgivare och andra aktörer samt den nationella och lokala politiken och de initiativ som styr integrationsprocessen.

Micheline kommer att diskutera arbetsmarknadsintegrationspolitiken för högutbildade flyktingar i Sverige, Tyskland och Nederländerna, tre länder som tog emot ett stort antal flyktingar 2015 och 2016. Seminariet är öppet för alla som vill lära sig mer om ämnet (universitetsanställda, studenter och allmänheten).

Om du vill läsa mer innan seminariet kan du hitta information på kulturgeografiska institutionens webbsida om social integration av högkvalificerade flyktingar i Sverige

Lunchseminariet kommer att hållas via Zoom och vara på engelska, men du kan ställa frågor på svenska.

Zoomlänk till lunchföreläsningen: uu-se.zoom.us/j/7145944126

Välkommen!