Managing stigma and representing place: perceptions of neighbourhood problems from a planning perspective

  • Datum: –15.00
  • Föreläsare: Karin Backvall, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Digitalt Zoom-seminarium pga Coronarestriktioner. Kontakta seminarieansvarig Miguel A. Martínez om du önskar delta.