Forskningsseminarium om läkemedelsutveckling och användning

  • Datum: –14.15
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/65208920288
  • Föreläsare: Peter Lind
  • Arrangör: Institutionen för farmaci
  • Kontaktperson: Björn Wettermark
  • Seminarium

The possibilities and problems of video communication – what have we learnt so far and how can we use these insights?

13:00 - 13:40
The possibilities and problems of video communication – what have we learnt so far and how can we use these insights?

Peter Lind disputerade från Uppsala universitet 2014 i Retorik och är f n universitetslektor id Stockholms universitet. Peter har sedan 1996 undervisat och genomfört workshops om vetenskaplig kommunikation både nationellt och internationellt.

13:40 - 14:15 "Pitches" från doktorander vid institutionen för farmaci

Seminariet är online via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65208920288

Varmt välkomna!