Forskningsseminarium om läkemedelsutveckling och användning

  • Datum: –14.15
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/65208920288
  • Föreläsare: Thomas Kempen
  • Arrangör: Institutionen för farmaci
  • Kontaktperson: Maria Swartling
  • Seminarium

Medication reviews to prevent hospital admissions? Results from the MedBridge study

13:00 - 13:40
Medication reviews to prevent hospital admissions? Results from the MedBridge study

Thomas Kempen, MSc Pharm, PhD, arbetar som klinisk farmaceut på Akademiska sjukhuset. Tidigare i år försvarade han sin avhandling med samma fokus som dagens presentation.

13:40 - 14:15 "Pitches" från doktorander vid institutionen för farmaci

Seminariet är online via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65208920288

Varmt välkomna!