Kursvärderingar - en del i kvalitetsarbetet

Hur får vi kursvärderingar att bidra till kursutveckling? Vilka frågor är viktiga att ställa och hur kan en kursrapport se ut? Hur återkopplar vi resultaten till studenterna/doktoranderna? Välkommen till ett zoom-anpassat seminarium om kursvärderingar - anmäl dig senast 17 maj!

Seminariet vänder sig till studierektorer, lärare, handledare, kursadministratörer, annan personal och student-/doktorandrepresentanter.

Under seminariet kommer vi att diskutera och behandla:

- Riktlinjer och rekommendationer - några viktiga utgångspunkter

- Frågeområden

- Sammanställning och kursrapport

- Hur samarbetet med studenter/doktorander kan stärkas

- Deltagarnas egna frågor och funderingar kring kursvärderingar

Anmälan till seminariet

Sista anmälningsdag är måndag 17 maj. Deltagarantalet är begränsat.

Seminariet är avgiftsfritt för universitetsanställda och studentrepresentanter