Seminarium Teaching Sabbatical

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Karin Forslund - STINT, Tobias Wrigstad, tidigare Teaching Sabbatical-stipendiaten från Uppsala universitet samt Henrik Viberg - handläggare för programmet vid Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Kontaktperson: Henrik Viberg
  • Seminarium

STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner, genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor och internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen. Anmäl dig senast 6 maj.

STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner, genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen. STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i USA, Singapore, Hong Kong och Japan. Deltagarnas lärdomar ska leda till förändring och förnyelse vid svenska institutioner och lärosäten, varför lärosätet på olika sätt ska ta tillvara de hemvändande stipendiaternas erfaren­heter så att spridnings­effekterna blir goda.

Syftet med Teaching Sabbatical seminariet är därför att sprida mer information om programmet, där STINT och en tidigare stipendiat kommer att presentera sina erfarenheter och hur dessa sedan har nyttjats vid hemkomsten.

Seminarium Teaching Sabbatical