Lika villkorsdagen

Ett urval insatser och projekt finansierade med Lika villkorsmedel och medel för jämställdhetsintegrering presenteras.

Målgrupp: anställda och studenter

Språk: engelska och svenska - föreläsarna väljer om de vill använda engelska och/eller svenska.

Se programmet inklusive länk till Zoom i medarbetarportalen

Lika villkorsdagen