U-CARE Seminarieserie: Josefin Hagströms forskningsplansseminarium

  • Datum: –15.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/69629766516
  • Föreläsare: Josefin Hagström
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Erik Olsson
  • Seminarium

Josefin Hagström kommer att presentera sin forskningsplan för doktorandprojektet "Parents’ and adolescents’ adoption and use of eHealth" (20-30 minuter). Därefter kommer docent Gustaf Ljungman att leda en diskussion om forskningsplanen (15-30 minuter). Syftet med seminariet är att ge feedback på forskningsplanen och identifiera svagheter och områden som kan förbättras.

Seminariet hålls på engelska. 

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/69629766516

U-CARE Seminarieserie: Josefin Hagströms forskningsplansseminarium