/publish - forskningspolitik och öppen vetenskap

Denna föreläsning fokuserar på några nyheter inom publicering och öppen vetenskap som kan vara relevanta för forskare vid Uppsala universitet, såsom Forskningspropositionen 2020, det senaste gällande Plan S samt EU:s nya forskningsprogram Horisont Europa.

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /publish, som erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.

Föranmälan på denna länk