U-CARE Seminarieserie: Oscar Blombergs forskningsplansseminarium

  • Datum: –14.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68720838166
  • Föreläsare: Oscar Blomberg
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Erik Olsson
  • Seminarium

Oscar Blomberg kommer att presentera sin forskningsplan för doktorandprojektet "Guided low-intensity behavioural activation for depression in people with dementia: Enhancing a behavioural activation intervention – development and feasibility" (20-30 minuter). Därefter kommer professor Cecilia Ekéus och docent Meena Daivadanam att leda en diskussion om forskningsplanen (15-30 minuter).

Syftet med seminariet är att ge feedback på forskningsplanen och identifiera svagheter och områden som kan förbättras.

Seminariet hålls på engelska. 

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/68720838166

U-CARE Seminarieserie: Oscar Blombergs forskningsplansseminarium