BUP Symposium 2021

The Baltic University Programme organiserar ett online symposium som lyfter fram forskning om hållbarhet med Östersjöregionen som kontext.

BUP Symposium 2021 kommer att lyfta fram forskning om hållbarhet med Östersjöregionen som kontext. Att delta vid symposiet är öppet för alla, men registrering i förväg krävs. Kollegor bjuds in för att presentera vid symposiet, antingen muntligt eller med en poster. I år kommer symposiet till fullo vara online. Symposiet är menat att vara en plattform utifrån vilken kollegor kan påbörja diskussioner och samarbeten. Vi kommer därför erbjuda möjligheter för nätverkande.

Kollegor som vill presentera, ska skicka en ett abstract innan 22 maj 2021.

Registrering för åhörare öppnar i augusti 2021.

Det finns ingen kostnad, varken för att delta som åhörare eller för att presentera.

 

Uppsala universitet är värd för det koordinerande sekretariatet för The Baltic University Programme (BUP). Programmet har för närvarande 93 deltagande universitet i Östersjöregionen. BUP har funnits sedan början av 1990-talet och arbetar aktivt för hållbar utveckling och demokrati i Östersjöregionen.