Universitetets gemensamma internationella nätverk

Välkommen på ett webinarium med temat "Universitetets gemensamma internationella nätverk". Under eftermiddagen presenteras nätverken, vilka möjligheter dessa ger samt tillgänglig finansiering för internationella samarbeten inom nätverken.

Programmet för eftermiddagen:

14.15 introduktion – Coco Norén
14.30 Korta introduktioner till

- ENLIGHT
- U4S
- Coimbra
- The Guild
- Matariki
- Baltic University Programme
- Bilaterala projekt
- Externt finansierade projekt vid avdelningen för internationalisering.

Paus

15.45 Vad finns det för finansiering genom nätverken?
16.00 Kommande evenemang inom nätverken hösten 2021.
16.15 Avslut

Länk till Zoom.