Forum för uppdragsutbildning, TEMA: Uppdragsutbildning och ekonomi

  • Datum:
  • Plats: Zoom
  • Arrangör: Avdelningen för uppdragsutbildning
  • Kontaktperson: Lena Sundberg
  • Telefon: 018-471 75 87
  • Seminarium

Avdelningen för uppdragsutbildning arrangerar en ny träff på temat ekonomi. Margareta Uvhagen Antoni, avdelningen för ekonomi och upphandling, samt Daniel Palm, planeringsavdelningen, medverkar. Anmäl dig senast 17 maj.

Avdelningen för uppdragsutbildning arrangerar en ny träff för er som är intresserade av uppdragsutbildning, denna gång på temat ekonomi. Margareta Uvhagen Antoni, avd. för ekonomi och upphandling samt Daniel Palm, planeringsavdelningen medverkar.

Inom ramen för det livslånga lärandet är uppdragsutbildning en bra möjlighet att testa nya kursidéer ihop med näringsliv och offentlig verksamhet. Vid genomförande av uppdragsutbildning gäller full kostnadstäckning. Vid träffen får du bland annat veta vad som menas med det och hur man kan tänka och räkna inför uppdrag.

Vi ordnar två träffar med samma innehåll. Välj det datum som passar dig.

torsdagen den 20 maj kl 15.00-16.00  Anmälan >>

fredagen den 21 maj kl 09.00-10.00 Anmälan >>

Senast 17 maj vill vi ha din anmälan. Zoomlänk skickas ut strax före träffarna.

Vi hoppas få se många institutioner, avdelningar och centrumbildningar representerade. Vi välkomnar även de som inte själva har genomfört uppdragsutbildning, men som är nyfikna på ekonomifrågorna.

Sprid gärna den här inbjudan till fler som kan vara intresserade.

Vid frågor, kontakta Lena Sundberg via lena.sundberg@uadm.uu.se
eller 018-471 75 87.

Varmt välkomna!

Ulrika Ljungman, chef
Avdelningen för uppdragsutbildning

Forum för uppdragsutbildning, TEMA: Uppdragsutbildning och ekonomi