CoSy Zoom seminar

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Valerio Lucarini, Professor of Statistical Mechanics at the University of Reading
  • Kontaktperson: Benjamin Meco
  • Seminarium

Seminariet ges på engelska. För titel och beskrivning, se den engelskspråkiga versionen av denna sida.