CoSy Zoom seminar

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Axel Ringh, postdoctoral researcher at the Department of Electronic and Computer Engineering at The Hong Kong University of Science and Technology
  • Kontaktperson: Benjamin Meco
  • Seminarium

Seminariet ges på engelska. För titel och beskrivning, se den engelskspråkiga versionen av denna sida.