Excellent lärare, steg 3

Detta tredje steg i stödprogrammet ger dig chansen att få återkoppling på din pedagogiska portfölj innan du lämnar in din ansökan om att bli antagen som excellent lärare.

Vi startar med att ge generella synpunkter utifrån insända portföljer och vanligt förekommande kommentarer från sakkunniga. Därefter ger och tar vi återkoppling i små grupper. Vi påminner om att återkopplingen inte ger svar på om ansökan är tillräckligt bra för att du ska bli antagen!

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare
TUR erbjuder stöd i tre steg för ansökningsskrivandet. Detta för att du ska få god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare. Steg 1 behandlar pedagogisk portfölj och hur man skriver fram sina pedagogiska meriter generellt. I steg 2 tittar vi på hur du kan skriva din ansökan till Excellent lärare, och i steg 3 (denna verkstad) handlar det om återkoppling på din ansökan. Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga.

Obs! För att delta i mötet krävs föranmälan inklusive utkast till portfölj. Detta skickas till Pia Westerlund, pia.westerlund@uadm.uu.se senast 1 september. I förväg inskickade portföljer möjliggör god återkoppling från oss och från övriga deltagare.

Välkommen!
Stefan Pålsson & Marcus Lundberg (TUR)