Att upptäcka och fråga om våld

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Agnes Mitsialos
  • Temadag

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till en dag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

Målgrupp är du som i ditt arbete kan behöva uppmärksamma och synliggöra våldsutsatthet i mötet med vuxna och/eller barn, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, polis, arbetsförmedling eller försäkringskassa.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats