Exjobbspresentation - Hugo Hökeberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom: mötes ID: 661 1249 2876, lösen: 202020 https://uu-se.zoom.us/j/66112492876?pwd=SHo1R0FySmRQVjkzZEoxV01mQ2xWUT09
  • Föreläsare: Hugo Hökeberg
  • Kontaktperson: Hugo Hökeberg
  • Seminarium

Optimering av solcellssystem

Mitt exjobb handlar om huruvida det går att optimera en fastighetens användning av egenproducerad solenergi men integrationen av ett batterilager. Ytterligare har olika scenarion av denna integration samt olika konsekvenser undersökts.

Detta exjobb har gjorts på Uppsala universitet med ämnesgranskare Uwe Zimmermann och i samarbete med Incoord, där min handläggare varit Samuel Wennlund. Det är en av deras fastigheter som har använts och varifrån insamlad data i form av konsumtion och producerad solenergi är hämtad.

Handledare: Samuel Wennlund, Incoord
Ämnesgranskare: Uwe Zimmermann, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Gustav Sundberg