Matematiska föreningens årsmöte

Utöver årsmötets punkter kommer Stephan Wagner att hålla ett föredrag om geometiska pussel och sedan delar vi ut pris.

Evenemanget kommer att hållas via Zoom.

Föredragets titel: Geometriska pussel

Abstrakt: Jag pratar om några klassiska kluringar från 1800-talet och deras samband med geometriska satser som Wallace–Bolyai–Gerwien sats och Dehns lösning på Hilberts tredje problem.

Årsmötets dagordning:

•    Mötets öppnande
•    Val av ordförande
•    Val av sekreterare
•    Val av justeringsperson
•    Mötets behöriga utlysande
•    Verksamhetsberättelse
•    Revisionsberättelse
•    Ekonomisk berättelse
•    Styrelsens ansvarsfrihet
•    Val av ordförande
•    Val av kassör
•    Val av styrelseledamöter
•    Val av revisorer
•    Val av valberedning
•    Motioner
•    Övriga frågor