Webbseminarium: Våldsdialog – en plattform där forskning och praktik möts

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län och Centrum för våldsstudier (CVS), Örebro Universitet
  • Kontaktperson: Madina Sidiki
  • Seminarium

Länsstyrelsen i Örebro län och Centrum för våldsstudier (CVS), Örebro universitet bjuder in till ett tillfälle för att ta del av forskning på våldsområdet.

Under förmiddagen kommer du bland annat kunna ta del av forskning kring stalkning, hedersrelaterat våld och förtryck, förövare och våldsutsatta barn.

Detta är en del av en ny satsning på en skriftserie som ska förena forskning och praktik. Vid tillfället kommer det finnas utrymme att föra en dialog om vilka behov ni ser inom praktiken och vilken forskning som saknas.

Målgrupp: du som arbetar med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtyck samt prostitution och människohandel är välkommen att delta. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Örebros webbplats