Join the ACCESS 2.0 Virtual Kick-Off!

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://lu-se.zoom.us/webinar/register/WN_LMaaOi4aSAKkwjbeFE7dQA
  • Webbsida
  • Arrangör: ACCESS
  • Kontaktperson: Fanny Jonsson
  • Konferens

Syftet är att lansera nya ACCESS 2.0 som inkluderar en forskarskola, där man kan ansöka om finansiering för att vara värd för en doktorandkurs.

Join the ACCESS 2.0 Virtual Kick-Off!