Rättsfall heder – en inblick i verkligheten för dig inom Barnahus

  • Datum:
  • Arrangör: Barnafrid
  • Kontaktperson: Sandra Skoog
  • Konferens

Välkommen till lunch-till-lunch-konferens för dig inom Barnahus. 

Under två dagar i maj får du möjlighet att lyssna till erfarenheter från olika aktörer som finns i rättskedjan runt barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtyck.

Konferensen är en del av Barnafrids regeringsuppdrag att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, barnäktenskapsbrott och könsstympning för landets Barnahusverksamheter. Regeringsuppdraget sker i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Målgrupp: samtliga yrkesverksamma inom landets Barnahusverksamheter. 

Mer information och anmälan