MKV@UU 50 år

  • Datum: –19.00
  • Plats: Online, i Zoom
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media, IM Alumn och studentföreningarna Uppsala medievetare, MKIT studentförening och Uppsala systemvetare
  • Kontaktperson: Göran Svensson
  • Föreläsning

50 år av utbildning och forskning i medier och kommunikation vid Uppsala universitet. Kom och fira detta med oss. Vi ger en historisk återblick, betraktar var vi befinner oss idag och presenterar tankar om framtiden för medier och kommunikation vid Uppsala universitet.