Agents of change. Zennström Professor Stefania Barca's work as a source of inspiration for broader discussions

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Zennström Professor Stefania Barca
  • Arrangör: Uppsala University Sustainability Initiatives
  • Kontaktperson: Anne-Kathrin Peters
  • Seminarium

I detta seminarium kommer Stefania Barca att prata om sitt arbete med arbetarrörelser som historiska aktörer för miljöreglering och potentiella ledare för klimatförändringar. Denna presentation kommer att vara en utgångspunkt för breda diskussioner bland seminariedeltagarna. Seminariet ges på engelska.