Disputation Ahmed Mohammed Alsehli, Functional Pharmacology

  • Datum:
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/63188193199
  • Doktorand: Ahmed Mohammed Alsehli, Ph D student Functional Pharmacology
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "The role of HMG-coenzyme A reductase (HMGCR) and statin medication in the Central Nervous System: Cognitive Functions, Metabolism, Feeding and Sleep Behaviour"

Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/63188193199

Ahmed Mohammed Alsehlis disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Huvudhandledare: professor Helgi Schiöth

Biträdande handledare: PhD, forskare Michael Williams

Opponent: professor Heinrich Dircksen, Stockholms universitet

Ordförande: professor Matthew Webster

Examinator: professor Svante Winberg

Betygsnämnd: professor Matthew Webster, docent Yvonne Freund Levi, Karolinska institutet och Örebro universitet, docent, universitetslektor Janeth Leksell