Dynamik och beräkningar

Seminariet ges på engelska. För titel och beskrivning, se den engelskspråkiga versionen av denna sida.