Linnea Tillema – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Frans Lundgren
  • Disputation

Linnea Tillema försvarar sin avhandling Övningar i frihet: Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige. Opponent är professor Anna Larsson, Umeå universitet.

Disputationen sker på svenska